Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.59. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/12) privredno društvo „MIS TRADE- Company“ d.o.o. Doboj, svoje poštovane potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.junglebaby.ba

O B A V J E Š T A V A
- da se prodaja robe putem internet sajta www.junglebaby.ba obavlja u okviru registrovane djelatnosti privrednog društva MIS TRADE- Company d.o.o. Doboj, Stefana Prvovenčanog bb, Doboj, BiH, mat.br.: 1805005, PIB: 400121500003, šifra djelatnosti 52.10., Tel.: +387 53 221 495, Fax: +387 53 221 495, www.junglebaby.ba, adresa za izjavljivanje reklamacije je: junglebabyba@gmail.com;
- da se osnovna obelježja robe mogu naći na sajtu www.junglebaby.ba;
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH (Službeni glasnik BiH, br. 25/06), Zakonu o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/12) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.junglebaby.ba smatra prodajom na daljinu;
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.junglebaby.ba posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;
- da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 50,00 KM;
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 2-3 radna dana putem kurirske službe Pošte Srpske a.d., na način kako je to definisano ovdje;
- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.junglebaby.ba;
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.junglebaby.ba može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u banci ili pošti kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zamjeni u roku za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovdje;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zamjeniti artikal na način kako je to definisano ovdje;
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovdje;

CIJENA ROBE
Cijena pojedinačnog artikla nalazi se pod pregledom artikala, na stranici artikla i u korpi. U cijenu pojedinačnog artikla uračunat je PDV, ali nisu uračunati troškovi dostave.
Važaća je ona cijena artikla koja je bila vidljiva u vrijeme kupovine. Sve cijene su trenutne i redovno ažurirane.
Dostupnost i cijene JUNGLE BABY proizvoda su podložne promjenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cijena. U slučaju pogrešno istaknute cijene, nastojaćemo da je ispravimo što je prije moguće;

Vaš Jungle Baby!

 

string(0) ""
string(0) ""